Loops.

Loops

Een andere constructie waarbij het dynamische aspect van PHP naar voren komt, is de loop. Dit is een constructie waarbij een bepaald stuk code herhaaldelijk uitgevoerd wordt tot aan een bepaald statement wordt voldoen. Er zijn verschillende soorten loops die we kunnen gebruiken. Ik zal de twee die het meest gebruikt worden, de while-loop en de for-loop hier bespreken.

While
De syntax van de while-loop ziet er als volgt uit:

Code
1
2
3
4
5
6
<?php 
while( statement 

    
// Doe iets 

?>


Zolang aan statement voldaan wordt, zal de code in de loop, die wederom tussen accolades {} staat, telkens opnieuw uitgevoerd worden. Vaak wordt een while-loop in combinatie met een tellertje gebruikt, bijvoorbeeld om de getallen 1-10 weer te geven:

Code
1
2
3
4
5
6
7
8
<?php 
$i 
1
while(
$i <= 10

    echo 
$i.' '
    
$i++; 

?>
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


De vertaling van dit stukje code is als volgt: 'Zolang $i kleiner dan of gelijk aan 10 is, echo $i en verhoog de waarde van $i met 1'. De uitdrukking $i++ zorgt er dus voor dat de waarde van $i met 1 opgehoogd wordt. Merk op de variabele $i al aangemaakt moet zijn voordat de while-loop begint, anders zal PHP het niet slikken. Later in deze tutorial zullen we uitgebreidere constructies met while-loops zien.

For
Een tweede soort loop is de for-loop. Hoewel deze eigenlijk precies hetzelfde doet, is de syntax iets anders:

Code
1
2
3
4
5
6
<?php 
for( beginconditie statement increment 

    
// Doe iets 

?>


In de beginconditie stel je de beginwaarden voor de loop in. Dit zou bijvoorbeeld het declareren van de variabele $i kunnen zijn, zoals we dat ook voor de while loop deden. Het statement is hetzelfde als bij de while-loop en hetincrement gedeelte bepaalt wat er na elke loop met de variabelen uit de beginconditie gebeurt.

Ook nu is het weer mogelijk om de getallen 1-10 te genereren:

Code
1
2
3
4
5
6
<?php 
for($i 1$i <= 10$i++) 

    echo 
$i.' '

?>
Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Deze constructie zou dezelfde vertaling hebben als het voorbeeld hiervoor, alleen zitten de verschillende onderdelen op een andere plaats. Zo vormt $i = 1 de beginconditie, is het statement hetzelfde als in de while-loop en vormt $i++ het increment gedeelte.

 

Ga verder naar - Arrays

  • 1 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Gerelateerde artikelen

Wat is PHP?

PHP is een programmeertaal die voornamelijk gebruikt wordt voor het bouwen van dynamische...

PHP Beginnershandleiding.

PHP Beginnershandleiding Inleiding Mijn eerste PHP script Variabelen Statements Loops...

Mijn eerste php script.

Mijn eerste PHP script Zoals we in de inleiding hebben kunnen lezen, is PHP een server-side...

Variabelen.

Variabelen Variabelen kunnen we gebruiken om tijdelijk gegevens in op te slaan. Deze gegevens...

Statements.

Statements Nu we een beetje weten hoe we met variabelen in PHP kunnen werken, is het tijd om...